reformizm

reformizm
<lat. reformatio – dəyişmə, dəyişiklik> Fəhlə hərəkatında inqilabi sinfi mübarizənin, sosialist inqilabının və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən və cüzi ictimai islahatlarla kifayətlənməyə, kapitalizmin əsaslarına toxunmamağa çalışan siyasi cərəyan. Reformizmin sosial zəmini. Reformizm təftişçiliklə sıx bağlıdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • reformizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. reformizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działania zmierzające do wprowadzenia reform {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}polit.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • reformizm — m IV, D. u, Ms. reformizmzmie, blm 1. «dążenie do wprowadzenia reform w działalności jakiejś organizacji, instytucji» 2. polit. «kierunek w ruchu robotniczym, ukształtowany w Anglii w końcu XIX w., odrzucający rewolucyjne metody walki o socjalizm …   Słownik języka polskiego

  • Reformismus — Re|for|mịs|mus 〈m.; ; unz.〉 1. Streben nach Umwandlung des Staates nicht durch Gewalt, sondern durch Reformen 2. 〈i. e. S.〉 gemäßigter Sozialismus 3. 〈allg.〉 Streben nach Reformen * * * Re|for|mịs|mus, der; : a) Bewegung zur Verbesserung eines… …   Universal-Lexikon

  • Reformismus — Re|for|mis|mus der; <zu ↑...ismus, Bed. 2 nach gleichbed. russ. reformizm; vgl. ↑...ismus>: 1. Bewegung zur Verbesserung eines [sozialen] Zustandes od. [politischen] Programms. 2. Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, die soziale… …   Das große Fremdwörterbuch

  • islahatçı — is. 1. İslahat aparan adam; reformator. <Rüstəm bəy:> Lüter və Kalvin kimi din islahatçıları olmuş. Yeni din uyduran olmamışdır. Ç.. <Nərimanov> Nadirin simasında öz dövrünün islahatçı qəhrəmanını yaratmağa çalışmışdır. M. A.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • islahatçılıq — is. İnqilabi, sinfi, siyasi mübarizəni inkar edərək, xırda islahatla kifayətlənmə siyasəti; reformizm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • reformist — <lat.> Reformizm tərəfdarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”